I priset ingår följande arbetsmoment

  1. Högtryckstvättning av taket
  2. Byte av söndriga pannor
  3. Besprutning av påväxtskyddsmedel
  4. Grundmålning
  5. Ytmålning
  6. Slutstädning
Tegeltak kaskö